nba在线直播

 
  2018年成人高考錄取情況 打印本文 打印本文  關閉窗口 關閉窗口  
作者: 學歷科  文章來源:nba在线直播
 

考生號

姓名

性別

總分

考試科類

錄取專業

kszt

1835020415100282

賴素娟

257

高起專文史類

會計

已錄取

1835021215100003

何韓香

232

高起專文史類

會計

已錄取

1835021215100019

劉國榮

155

高起專文史類

會計

已錄取

1835021215100026

楊欣進

161

高起專文史類

會計

已錄取

1835021215100083

林偉濤

148

高起專文史類

會計

已錄取

1835021215100111

郭金堅

191

高起專文史類

會計

已錄取

1835021215100113

林志剛

147

高起專文史類

會計

已錄取

1835021215100114

林江南

162

高起專文史類

會計

已錄取

1835021215100143

余凡哲

167

高起專文史類

會計

已錄取

1835021215100167

蔡燕紅

173

高起專文史類

會計

已錄取

1835021215100169

蔡雙雙

174

高起專文史類

會計

已錄取

1835021215100176

吳麗梅

189

高起專文史類

會計

已錄取

1835021215100177

蘇丹丹

162

高起專文史類

會計

已錄取

1835021215100194

王詩瑤

176

高起專文史類

會計

已錄取

1835021215100195

張賢澤

150

高起專文史類

會計

已錄取

1835021215100198

鄭永盛

179

高起專文史類

會計

已錄取

1835021215100201

鐘凱

146

高起專文史類

會計

已錄取

1835021215100208

陳洺燁

146

高起專文史類

會計

已錄取

1835021215100211

林玉婷

167

高起專文史類

會計

已錄取

1835021215100217

楊藝紅

170

高起專文史類

會計

已錄取

1835021215100221

吳艾敬

208

高起專文史類

會計

已錄取

1835021215100225

洪肇揚

188

高起專文史類

會計

已錄取

1835021215100228

劉榕榕

206

高起專文史類

會計

已錄取

1835021215100291

葉志海

174

高起專文史類

會計

已錄取

1835021215100297

顏惠玲

164

高起專文史類

會計

已錄取

1835021215100299

陳冬鳴

150

高起專文史類

會計

已錄取

1835021215100325

陳惠娜

218

高起專文史類

會計

已錄取

1835021215100338

鄭奇英

164

高起專文史類

會計

已錄取

1835021215100367

蔡炳裕

179

高起專文史類

會計

已錄取

1835021215100375

汪娟

191

高起專文史類

會計

已錄取

1835021215100397

楊亞坤

162

高起專文史類

會計

已錄取

1835021215100418

鐘新香

153

高起專文史類

會計

已錄取

1835021215100419

邵晨

146

高起專文史類

會計

已錄取

1835021215100432

陳春結

154

高起專文史類

會計

已錄取

1835021215100433

楊永峰

150

高起專文史類

會計

已錄取

1835021215100447

葉培鑫

186

高起專文史類

會計

已錄取

1835021215100461

胡亮

205

高起專文史類

會計

已錄取

1835021215100494

林黎妹

152

高起專文史類

會計

已錄取

1835021215100511

梁惜鈺

148

高起專文史類

會計

已錄取

1835021215100551

王麗華

168

高起專文史類

會計

已錄取

1835021215100561

呂巍

172

高起專文史類

會計

已錄取

1835021215100571

華靜

177

高起專文史類

會計

已錄取

1835021215100651

林癸麗

146

高起專文史類

會計

已錄取

1835021215500062

顏泳蘭

178

高起專理工類

會計

已錄取

1835021215500069

吳益香

165

高起專理工類

會計

已錄取

1835021215100157

李智杰

158

高起專文史類

電子商務

已錄取

1835021215100159

陳琳芳

148

高起專文史類

電子商務

已錄取

1835021215100165

陳俊宏

149

高起專文史類

電子商務

已錄取

1835021215100171

鄭毅泉

153

高起專文史類

電子商務

已錄取

1835021215100174

楊偉丹

144

高起專文史類

電子商務

已錄取

1835021215100182

陳澤榕

167

高起專文史類

電子商務

已錄取

1835021215100183

陳凌翌

192

高起專文史類

電子商務

已錄取

1835021215100187

王成龍

148

高起專文史類

電子商務

已錄取

1835021215100189

潘賢寧

163

高起專文史類

電子商務

已錄取

1835021215100192

劉陳飛

217

高起專文史類

電子商務

已錄取

1835021215100197

鄭雅婷

189

高起專文史類

電子商務

已錄取

1835021215100209

劉芳蓮

221

高起專文史類

電子商務

已錄取

1835021215100210

蔡靜靜

186

高起專文史類

電子商務

已錄取

1835021215100212

張慧玲

175

高起專文史類

電子商務

已錄取

1835021215100216

賴帆

148

高起專文史類

電子商務

已錄取

1835021215100235

吳采青

164

高起專文史類

電子商務

已錄取

1835021215100236

錢曉玲

157

高起專文史類

電子商務

已錄取

1835021215100247

王錦鑫

202

高起專文史類

電子商務

已錄取

1835021215100248

蔡輝強

206

高起專文史類

電子商務

已錄取

1835021215100249

鄭錦威

156

高起專文史類

電子商務

已錄取

1835021215100506

鐘梓杰

191

高起專文史類

電子商務

已錄取

1835021215100524

陳劍軍

152

高起專文史類

電子商務

已錄取

1835021215100531

賴穎慧

203

高起專文史類

電子商務

已錄取

1835021215500091

鄭婉亮

162

高起專理工類

計算機網絡技術

已錄取

1835021215500092

林偉敬

149

高起專理工類

計算機網絡技術

已錄取

1835021215500093

汪海虹

164

高起專理工類

計算機網絡技術

已錄取

1835021215500094

羅偉斌

152

高起專理工類

計算機網絡技術

已錄取

1835021215500095

林焌釩

155

高起專理工類

計算機網絡技術

已錄取

1835021215500096

吳澤浩

151

高起專理工類

計算機網絡技術

已錄取

1835021215500097

陳志龍

150

高起專理工類

計算機網絡技術

已錄取

1835021215500101

林藝彬

151

高起專理工類

計算機網絡技術

已錄取

1835021215500102

周建明

193

高起專理工類

計算機網絡技術

已錄取

1835021215500103

林鑫

153

高起專理工類

計算機網絡技術

已錄取

1835021215500117

王志毅

182

高起專理工類

計算機網絡技術

已錄取

1835021215500118

高劍敏

264

高起專理工類

計算機網絡技術

已錄取

1835021215500214

羅向榮

226

高起專理工類

計算機網絡技術

已錄取

1835021215100163

葉凱航

215

高起專文史類

建設工程管理

已錄取

1835021215100166

朱鵬

180

高起專文史類

建設工程管理

已錄取

1835021215100207

鄭書文

162

高起專文史類

建設工程管理

已錄取

1835021215100213

肖良汕

142

高起專文史類

建設工程管理

已錄取

1835021215100214

肖俊杰

160

高起專文史類

建設工程管理

已錄取

1835021215100215

李鳳炳

159

高起專文史類

建設工程管理

已錄取

1835021215100219

李明鴻

157

高起專文史類

建設工程管理

已錄取

1835021215100232

張嘉偉

167

高起專文史類

建設工程管理

已錄取

1835021215100233

黃冠韓

148

高起專文史類

建設工程管理

已錄取

1835021215100242

王長澤

165

高起專文史類

建設工程管理

已錄取

1835021215500002

李劍文

194

高起專理工類

建設工程管理

已錄取

1835021215500107

方曉歡

152

高起專理工類

建設工程管理

已錄取

1835021215500112

許冰

148

高起專理工類

建設工程管理

已錄取

1835021215100073

向靖雯

178

高起專文史類

空中乘務

已錄取

1835021215100162

張馨浠芷

164

高起專文史類

空中乘務

已錄取

1835021215100179

張詩琳

171

高起專文史類

空中乘務

已錄取

1835021215100180

陳小湖

167

高起專文史類

空中乘務

已錄取

1835021215100185

李羽茜

205

高起專文史類

空中乘務

已錄取

1835021215100190

楊藝敏

186

高起專文史類

空中乘務

已錄取

1835021215100191

林金鳳

165

高起專文史類

空中乘務

已錄取

1835021215100203

陳可欣

157

高起專文史類

空中乘務

已錄取

1835021215100204

林惠珍

168

高起專文史類

空中乘務

已錄取

1835021215100238

葉源澔

173

高起專文史類

空中乘務

已錄取

1835021215100239

何開煌

209

高起專文史類

空中乘務

已錄取

1835021215100240

許洋洋

223

高起專文史類

空中乘務

已錄取

1835021215100241

黃煒俊

207

高起專文史類

空中乘務

已錄取

1835021215100284

鄭佳程

149

高起專文史類

空中乘務

已錄取

nba在线直播